WILHELMINASLUIS  

 ANDEL

29 december 1944 Massagraf op de Wilhelminasluis 

 In het archief in Heusden bevindt zich een overzicht van de gesneuvelde Duitse militairen die tijdens de winter 1944-1945 in Andel begraven worden. Daarbij ook de namen van vijf Duitsers die in een massagraf in de grasstrook langs de sluis, op een plek die nu naast de tuin van Wilhelminasluis 6 is, een voorlopige rustplaats vinden. Het gaat om vijf leden van de Luftwaffe, wiens namen in die tijd als volgt worden opgetekend:

Unteroffizier Wilhelm Fabri                 12-08-1917
Unteroffizier Friedrich Konstroffen    23-01-1910
Unteroffizier Alfred Pink                     01-09-1921
Obergefreiter Georg Fuss                    24-12-1914
Obergefreiter Anton Büchert              30-03-1922

Allen zijn gesneuveld op 29 december 1944. Op 28 en 29 mei 1947 worden deze graven geruimd door de Dienst Identificatie en Berging te ’s Gravenhage. Deze ontruiming heeft plaats door 7 militairen met Officier en Adjudant Onder-Officier, die allen in Andel worden ingekwartierd van 27 mei t/m 30 mei 1947. De opgegraven overblijfselen worden op 30 mei 1947 vervoerd naar het centraal kerkhof IJsselstein onder de gemeente Venraij.

Op dit Duitse oorlogskerkhof in IJsselstein liggen de vijf mannen nu begraven. Op de kruisen zijn de gemaakte fouten in de namen in het overzicht hierboven verbeterd. De juiste gegevens zijn:

Unteroffizier Franz Fabri                               12-08-1917      Blok BJ Rij 1 Graf 11 
Unteroffizier Eitel-Friedrich Konstroffer      23-01-1910      Blok BJ Rij 1 Graf 8 
Unteroffizier Alfred Pink                                01-04-1921      Blok BJ Rij 1 Graf 10 
Obergefreiter Georg Fuss                               24-02-1914      Blok BJ Rij 1 Graf 12 
Obergefreiter Arthur Büchert                        30-03-1922     Blok BJ Rij 1 Graf 9

Zeer waarschijnlijk behoren deze Duitse militairen tot opgesteld luchtafweergeschut dat de brug over de Wilhelminasluis, één van de twee toen nog bestaande toegangswegen naar het Land van Heusden en Altena, dient te beschermen. Natuurlijk hebben de Duitsers rekening te houden met aanvallen van vooral Engelse en Amerikaanse gevechtsvliegtuigen. 
Een getuige van die tijd verhaalt in een gesprek over een voltreffer op een stuk afweergeschut. Ook zijn nu nog aan sommige huizen op de sluis beschadigingen van deze aanvallen te zien. Ter illustratie het volgende stukje:

Uit: Herinneringen….60 jaar vrijheid; 2005 onder redactie van dr. C. de Gast blz. 60: Ondertussen bestookten Engelse vliegtuigen allerlei doelen in de regio, waaronder de Andelse sluis. Gijs Millenaar, die zoals zoveel anderen met paard en wagen voor de Duitsers moest rijden, schrijft in zijn dagboek: “Twee Duitsers die bij mij waren vlogen direct in een “Deckungsloch” (een schuttersputje langs de weg), maar ik bleef bij het paard achter een hooischelf en had zodoende ook dekking. Ik zag hoe een Duits vliegtuig terugschoot op het Engelse jagertje, dat drie keer in zijn duik omdraaide en in de Maas vloog. Het water plonsde in een grote zuil omhoog, waarop andere Engelse jagertjes weer in hevige mate op de sluis begonnen te schieten. ………………………..Die gehele Eerste Kerstnacht (1944) duurde het schieten voort.”

In september 2022 krijg ik van Koos Tromp (Poederoijen) een foto van vijf grafkruisen naast elkaar. Deze foto maakte onderdeel uit van de aantekeningen die een dame uit Poederoijen maakte. Zonder twijfel gaat het hier om een opname van de vijf bij de sluis begraven Duitse militairen.                Terug naar Oorlog in de Regio